What we do

เราเป็นผู้ให้บริการทางด้านการเขียนโปรแกรม Website & Mobile Application และโปรแกรมการจัดการทั่วไปในธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เรามีพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ และ บริษัท แน็กซ์ คอปอเรชั่น จำกัด ยังมีการให้บริการในรูปแบบอื่น เช่น การเขียนงานโปรเจค ของธุรกิจ Start-Up ซึ่งเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่มาแรงผนวกกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดย Concept หรือ Slogan ของทางเราคือ “เพียงคุณคิด เรา DO IT ให้” ตอบโจทย์ทุกปัญหาของ Start-Up ที่มีไอเดียดี แต่ไม่อยากเสียเวลาไปกับการศึกษา Coding หรือติดปัญหาในการเขียนโปรแกรม ลองให้ทางเราช่วยดูซิ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป และ อีกส่วนคือการบริการด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ที่ทางเราสามารถช่วยบริหารจัดการ ธุรกิจออนไลน์ ให้ประสบความสำเร็จ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ธุรกิจขนาดใหญ่ ทางเราก็สามารถให้บริการได้ หรือจะเฉพาะเจาะจงด้าน โฆษณา อย่างเช่น Google Adword , Facebook Advertising , Youtube Advertising และ SEO ทางเราเองก็มีบริการให้ทุกรูปแบบเช่นกัน